Co to jest ErP oraz nowe współczynniki efektywności energetycznej SEER i SCOP

 

Co to jest ErP?

Unia Europejska przedstawiła nam ambitne cele w zakresie ochrony środowiska i chce je osiągnąć do 2020 roku. Akcja ta została przedstawiona pod hasłem 20/20/20 (pakiet 3×20). Plan opiera się na zwiększeniu o 20% zużycia energii ze źródeł odnawialnych przy równoczesnym obniżeniu zużycia energii pierwotnej i emisji CO2 w porównaniu do 1990 roku.

ErP 1

Wszystkie te zabiegi Unii Europejskiej skupione na ochronie środowiska kryją się pod jednym skrótem – ErP. Źródłem tej akcji jest treść Dyrektywy 2009/125/WE mówiącej o ustaleniach wymogów projektowania produktów uwzględniających poprawę ekologiczności urządzeń.

Od 1 stycznia 2013 roku przepisy te będą dotyczyć również produkcji i projektowania klimatyzatorów o mocy chłodniczej nie przekraczającej 12 kW. Od tego momentu wszystkie urządzenia używane w unii muszą spełniać warunki dyrektywy ErP (Energy-related Products). Wielu producentów urządzeń klimatyzacyjnych przygotowywała swoje urządzenia już od wielu lat, by po wejściu tych przepisów w życie klimatyzatory spełniały zadane warunki.

            Współczynniki SEER i SCOP

Jak dotąd sprawność energetyczną urządzeń klimatyzacyjnych określano na podstawie dwóch parametrów:

EER – współczynnik określający stosunek mocy chłodniczej osiągniętej przez klimatyzator do mocy elektrycznej potrzebnej by to osiągnąć np. jeśli klimatyzator ma moc 2 kW i osiąga taką moc pobierając prąd 1 kW to EER wynosi 2.

COP – współczynnik określający stosunek mocy grzewczej osiągniętej przez klimatyzator do mocy elektrycznej potrzebnej by to osiągnąć.

Jednak urządzenia często nie pracują w pełnej wydajności oraz nie pracują przy parametrach dla których wyznaczało się współczynniki EER i COP dlatego też stało się to nie miarodajne. W związku z tym dyrektywa ErP wprowadziła nowe parametry określające efektywność energetyczną urządzeń klimatyzacyjnych będące przybliżone do warunków rzeczywistych pracy klimatyzatorów. SEER to sezonowy współczynnik efektywności w trybie chłodzenia oraz SCOP określa sezonową efektywność grzania.

Obliczanie starych współczynników: EER oraz COP.

EER i COP

 

Stare współczynniki efektywności energetycznej były podawane dla jednego konkretnego punktu pracy. W przypadku chłodzenia była to temperatura +35ºC na zewnątrz, a dla grzania +7ºC. Te temperatury nie odzwierciedlały rzeczywistych warunków pracy urządzeń klimatyzacyjnych.

 

Obliczanie nowych współczynników: SEER oraz SCOP.

SEER i SCOP

Wzór obliczania SEER i SCOP dla Polski:

wzór

Warunki klimatyczne mają znaczący wpływ na wydajność urządzeń klimatyzacyjnych dlatego też Unia Europejska podzieliła się na trzy strefy według klimatu jaki tam panuję. W każdej ze stref funkcja chłodzenia/grzania w klimatyzatorze używana jest przy innych temperaturach i co za tym idzie przy innym współczynniku wydajności urządzenia.

Trzy strefy klimatyczne dla określenia współczynnika SEER i SCOP.

strefy klimatyczne

 

Wartości współczynników SEER oraz SCOP

Klasa efektywności energetycznej

SEER

SCOP

A+++

SEER≥8,50

SCOP≥5,10

A++

6,10≤SEER<8,50

4,60≤SCOP<5,10

A+

5,60≤SEER<6,10

4,00≤SCOP<4,60

A

5,10≤SEER<5,60

3,40≤SCOP<4,00

B

4,60≤SEER<5,10

3,10≤SCOP<3,40

C

4,10≤SEER<4,60

2,80≤SCOP<3,10

D

3,60≤SEER<4,10

2,50≤SCOP<2,80

E

3,10≤SEER<3,60

2,20≤SCOP<2,50

F

2,60≤SEER<3,10

1,90≤SCOP<2,20

G

SEER<2,60

SEER<1,90

 

 

 

Nowe klasy energetyczne.

Dyrektywa ErP zmienia również klasyfikację energetyczną, jak dotąd obowiązywało siedem klas od A do G, teraz po dojściu nowych klas A+, A++, A+++ klasyfikacja będzie wyglądać następująco:

klasyfikacja

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress