Referencje

referencje czernica

W miesiącu lipcu 2011r. Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica zlecił firmie PRAMOST KLIMATYZACJA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Diamentowej 21 wykonanie doboru oraz montażu klimatyzacji w systemie Multi-Split.

Prace zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi. Zatrudnieni pracownicy posiadają wymaganą wiedzę oraz umiejętności, podczas wykonywania pracpanuje ład i porządek.

Na podstawie zrealizowanego zamówienia możemy potwierdzić solidność, dobrą jakość, terminowość i rzetelność firmy PRAMOST. Uważamy tę firmę za godną polecenia.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica mgr inż. Adam Drzazga


wesoowski_referencje

Firma PRAMOST Piotr Grajek z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Diamentowej 21 na przełomie lat 2011/2012    wykonała na zlecenie biura     projektowego WESOŁOWSKI Sp. z o.o. instalację klimatyzacji na nw. pomieszczeniach klubu nocnego STURDUST:

– sala główna

– sala VIP

– pomieszczenie palarni

– kuchnia

– serwerownia

Przy pracach montażowych firma wykazała się dużą fachowością, dbałością o szczegóły i kompleksowym przygotowaniem do prawadzonych prac.

Dotychczasowa współpraca i jakość wykonywanych usług oraz niezawodność zastosowanych klimatyzatorów pozwala nam polecić z czystym sumieniem w/w firmę jako solidnego i zaufanego wykonawcę.

WESOŁOWSKI Marcin Wesołowski


restauracja referencje

Firma PRAMOST wykonała na rzecz Restauracji Nowa SD zlecenia obejmujące:

 1. Dostawę i montaż instalacji wentylacji nawiewno – wyciągowej zaplecza (kuchni) oraz pomieszczeń sanitarnych.
 2. Dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych sali głównej o łącznej wydajności 28,2 kW.
 3. Dostawę i montaż urządzeń chłodniczych do chłodni.

Zlecenie zostało wykonane w określonym terminie z zachowaniem przepisów. Urządzenia zostały dobrane profesjonalnie, zgodnie z zapotrzebowaniem a pracownicy wykazali s

ię dokładnością i sprawnością w działaniu.

Współpraca z firmą PRAMOST pozwala na polecenie jej jako solidnego Wykonawcy.

Nowa S.D. Zofia Kutyła – właściciel


03

Schurholz Polska Sp. z o.o. zaświadcza, że firma PRAMOST Piotr Grajek wykonała instalację klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.

Praca została wykonana w sposób rzetelny i profesjonalny z zachowaniem wyznaczonego terminu.

Polecamy firmę PRAMOST jako solidnego i godnego zaufania Wykonawcę.

Jarosław Rokita – Kierownik Produkcji


04

Firma PRAMOST Piotr Grajek z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Diamentowej wykonała montaż klimatyzatora o wydajności 12kW w Restauracji GREENWAY przy ul Kużniczej we Wrocławiu.

Jakość wykonanych usług oraz profesjonalny dobór urządzenia pozwala na zarekomendowania firmy PRAMOST jako rzetelnego Wykonawcy.

Sławomir Helbik – Członek Zarządu Dyrektor Generalny


05

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu informuje, że Firma PRAMOST Piotr Grajek z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Diamentowej 21, 52-215 Wrocław była wykonawcą robót w okresie od dnia 14.09.2010r. do dnia 30.09.2010 zadania remontowego pn, „Dostawa i montaż klimatyzatorów typu Split w pomieszczeniach biurowych w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31/33″.

Zakres zadania obejmował roboty branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Wymieniony zakres robót wykonano rzetelnie, z zachowaniem terminu umownego realizacji zadania.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Zbigniew Maciejewski


06

Firma PRAMOST Piotr Grajek z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Diamentowej 21 w 2010 roku wykonała dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu przy ul. R. Weigla 5 następujące zlecenia:

 1. Dobór kompaktowych urządzeń schładzających zapewniających normatywne temperatury pracy dla pomieszczeń użytkowych oraz technicznych (pomieszczenie techniczne UPS- Kardiologia R, pomieszczenie techniczne UPS- ROR Neurologia, blok operacyjny Chirurgii Urazowej, Gabinet Lekarski- Hemodynamika, blok operacyjny Oddziału Okulistycznego, Zakład Analityki Lekarskiej, Pomieszczenie produkcyjne pralni) dostawa urządzeń w ilości 9 szt., ich montaż oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanej usługi.
 2. Awaryjna wymiana klimatyzatora na Sali Operacyjnej Neurochirurgii.
 3. Montaż klimatyzatora na Klinicznym Oddziale Kardiologicznym w pom. Nr 710 oraz w gabinecie lekarskim.
 4. Usunięcie awarii agregatu skraplającego współpracującego z istniejąca wentylacją Oddziału Ginekologii i Neurologii oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanej usługi.
 5. Dobór kompaktowych urządzeń schładzających zapewniających normatywne temperatury pracy dla 3 pomieszczeń użytkowych (serwerownia OPI, gabinet lekarski, rejestracja ogólna ZAL), ich dostawę i montaż oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanej usługi.
 6. Remont istniejącego systemu wentylacji na Oddziale Patomorfologii 4 WSK Z P SP ZOZ we Wrocławiu, i przeprowadzenie koniecznych prac remontowych.

Podczas wykonywanych zadań pracownicy firmy PRAMOST wykazali się doświadczeniem, sprawnością w działaniu oraz profesjonalnym podejściem do przeprowadzanych prac, bez zastrzeżeń jakościowych i bez utrudniania pracy oddziałom szpitalnym, a w szczególności pacjentom przebywającym na leczeniu.

Polecamy firmę PRAMOST jako solidnego wykonawcę gotowego sprostać wszelkim oczekiwaniom inwestora.

Szef Logistyki 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – SP ZOZ ppłk mgr inż. Roman Bąk


07

Przedsiębiorstwo PRAMOST z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Diamentowej 21 wykonało dla EnergiaPro Jelenia Góra zabudowę klimatyzacji w pomieszczeniu łączności w R-300 Mikułowa. Zakres prac obejmował dostawę urządzeń oraz wykonanie robót budowlano – montażowych.

Firma PRAMOST podczas wykonywania prac wykazała się sprawnością w działaniu, dbałością o szczegóły i kompleksowym przygotowaniem do powierzonych zadań.

Prace zostały wykonane zgodnie z wymogami technicznymi i obowiazującymi przepisami.

Rekomendujemy firmę PRAMOST jako solidnego wykonawcę systemów klimatyzacyjnych.

Zbigniew Jaworski – Kierownik Rejonu Serwisu Specjalistycznego EnergiaPro S.A. Oddział w Jeleniej Górze


08

Firma PRAMOST z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Diamentowej 21 w sezonie 2008/2009 i 2009/2010 wykonała dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie instalację urządzeń do wytworzenia tafli mobilnego lodowiska sztcznie mrożonego o wymiarach 20 x 40 m.

Dostarczone urządzenia spełniły swoje zadanie a jakość usług jest bardzo dobra.

Polecamy firmę PRAMOST jako solidnego Wykonawcę.


09

Firma PRAMOST z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Diamentowej 21 dokonała w sezonie zimowym 2009/10 przebudowy i uruchomienia lodowiska w Magnolia Park we Wrocławiu.

Zakres zlecenia obejmował analizę projektu, przebudowę układu schładzania glikolu, modernizację linii cieczowej agregatu, usunięcie błędów w instalacji elektrycznej oraz uzupełnienie roboczych płynów.

Firma PRAMOST jako jedyna podjęła się wyżej opisanego zlecenia biorąc całe ryzyko niepowodzenia na siebie i dając gwarancję iż w przypadku niepowodzenia przywróci agregat do stanu pierwotnego i tym samym poniesie wszystkie koszty prowadzonych prac.

Przy zleconych pracach pracownicy firmy wykazali się dużą fachowością, wiedzą i doświadczeniem oraz dbałością o szczegóły wraz z profesjonalnym przygotowaniem do powierzonych zadań.

Jakość wykonanych usług oraz dobra współpraca z przedsiębiorstwem PRAMOST pozwala nam polecić tę firmę jako rzetelnego kontrahenta.

Mariusz Kłosowski – Dyrektor ds. Utrzymania Obiektu


10

Pragniemy poświadczyć, że firma PRAMOST Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Diamentowej 21 wykonała montaż klimatyzacji wraz z instalacją wentylacji nawiewnej świeżego powietrza dla pomieszczenia sterowni procesów produkcyjnych firmy Lean Life.

Zlecenie zostało wykonane profesjonalnie i bez uwag z naszej strony. Pracownicy firmy PRAMOST Sp. z o.o. wykazali sięwysokim poziomem wiedzy i znakomitym przygotowaniem do powierzonego zadania. Dodatkowo firma dostosowała projekt tak aby nie naruszyć przepisów dotyczących stref zagrożenia wybuchowego na zakładzie.

Polecam firmę PRAMOST Sp. z o.o. klientom zainteresowanym wykonaniem klimatyzacji przez fachowców.

Ryszard Zaperty – Z-ca Kierownika Produkcji ds. Technicznych


11

Szkoła językowa English-Line Robert Bartczak informuje, że firma PRAMOST z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Diamentowej 21 wywiązała się należycie z powierzonego jej zlecenia w zakresie dostawy i montażu klimatyzacji typu split oraz wykonaniu wszystkich prac niezbędnych do zapewnienia wysokiej estetyki i komfortu klimatyzowanych pomieszczeń. Dodatkowo podczas prowadzonych prac firma dostosowała się do harmonogramu zajęć tak aby nie zakłócić ich przebiegu.

Robert Bartczak – właściciel


12

SOLTHERM Włodzimierz Pastuszak informuje, że firma PRAMOST Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Diamentowej 21 wywiązała się należycie z powierzonego jej zlecenia w zakresie dostawy i montażu klimatyzatorów typu split oraz wykonaniu wszystkich prac niezbędnych do zapewnienia wysokiej estetyki i komfortu klimatyzowanych pomieszczeń.

Przy pracach montażowych firma wykazała się dużą fachowością, dbałością o szczegóły i kompleksowym przygotowaniem do prowadzonych prac.

Dotychczasowa współpraca i jakość wykonywanych usług oraz niezawodność zastosowanych klimatyzatorów pozwala nam polecić z czystym sumieniem w/w firmę jako solidnego i zaufanego wykonawcę.

Włodzimierz Pastuszak – Właściciel


13

Rekomendujemy Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe PRAMOST Sp. z o.o. jako wykonawcę systemów klimatyzacyjnych i urządzeń chłodniczych.

Firma Pramost wykonała rzetelnie i fachowo naprawę wraz z serwisem urządzeń klimatyzacyjnych oraz wymianę wentylatorów wyciągowych instalacji wentylacyjnej w lokalu restauracji.

Dodatkowo przedsiębiorstwo PRAMOST przeprowadziło wymianę agregatu skraplającego chłodni wraz z usunięciem usterek instalacji elektrycznej układu.

Adam Iwanow – Prezes Zarządu Klubu Szachowego Polonia Wrocław Sp. z o.o.


14

Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe PRAMOST Sp. z o.o. podczas wykonywania zleconych prac przez Gabinet Odnowy Biologicznej OPTIMA FORMA wykazała się rzetelnością w wykonawstwie, dobrą organizacją i czystością pracy.

Zakres prac dotyczy poniższych urządzeń:

 • montażu klimatyzacji kanałowej,
 • montażu instalacji dystrybucji powietrza do wszystkich pomiesczeń lokalu,
 • zintegrowanie z istniejącą centralą wentylacyjną.

Z dotychczasowej pracy wykonanej przez ww. firmę jestem bardzo zadowolona i z pełną odpowiedzialnością mogę tą firmę polecić wszystkim zainteresowanym montażem urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Izabela Płóciennik – Właściciel

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress